Loviisan Avoimet Puutarhat

Öppna Trädgårdar i Lovisa

26.5. 2.6. 9.6. 6.-7.7.2018

 

Loviisan Avoimet Puutarhat - Öppna Trädgårdar i Lovisa

Loviisan Avoimet Puutarhat 2019

Puutarhat ovat avoinna seuraavina sunnuntaina 26.5., 2.6. ja 9.6. sekä viikonloppuna 6.-7.7.2019 kun Ruusuja ja Puutarhoja-tapahtuma on Loviisassa. Sunnuntai 7.7. on kansallinen Avoimet Puutarhat-tapahtum, jossa loviisalaiset puutarhat ovat ryhmänä mukana.
Loviisan Avoimet Puutarhat - tapahtuman aloittaa taimitori lauantaina 25.5.klo 10-13 Loviisan torilla.

Ohjelmaan kuuluvat myös yleisölle maksuttomat luennot, joista myöhemmin lisää.

 

Öppna Trädgårdar i Lovisa 2019

Trädgårdar är öppna på följande söndagar 26.5, 2.6 och 9.6 samt veckosluten 6.-7.7.2019. och 7 - 8.7.2018 när det är det evenemanget Rosor och Trädgårdar i Lovisa. Söndagen den 7.7 är den nationella Öppna Trädgårdsdagen där Lovisaträdgårdarna är med som grupp. Öppna Trädgårdar i Lovisa börjar med plantförsäljning på Lovisa torg lördagen den 25.5. kl. 10-13.

Till evenemanget hör för allmänheten kostnadsfria föreläsningar, senare vi skall informera mer om dem.

 

OHJELMA/PROGRAM

Kartta/Karta

 • Loviisan Avoimet Puutarhat 2018

  26.5. 2.6. 9.6.

 • Ruusuja ja Puutarhoja

  6.-7.7. klo, kl. 10-17.00

 • Kansallinen Avoimet Puutarhat

  7.7. klo, kl. 12-17.00

 • Taimitori Loviisan torilla

  25.5. klo, kl. 10-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luennot / Föreläsningar 2019

Avoimet Puutarhat 2019 ohjelmaan kuuluvat maksuttomat luennot, joista informoimme myöhemmin

Till evenemanget hör för allmänheten kostnadsfria föreläsningar om vilka vi informerar senare.

Yhdistys / Förening

Loviisan Puutarhayhdistys ry
Loviisan Puutarhayhdistys on yksi kaupungin vanhimmista yhdistyksistä, perustettu 1947. Yhdistys täytti vuonna 2017 70 vuotta ja tätä juhlistettiin retkellä Tukholman Pohjoismaisille puutarhamessuille ja jäsenille tarjottulla juhlapäivällisellä. 

Vuonna 1947 kutsuivat kauppapuutarhurit O.L.Sirén ja O.Virtanen koolle ammattiveljiään ja muita puutarhasta innostuneita ja Loviisan Puutarhayhdistys perustettiin. Ajankohtaiset luennot yhdistyksen jäsenille ja yleisölle kuuluivat alusti asti yhdistyksen toimintaan, samoin retket puutarhakohteisiin ja messuille. Loviisan avoimet puutarhat – tapahtuma sai alkunsa 2000-luvun lopussa muutaman puutarhan avatessa porttinsa, tänään on 18 puutarhaa mukana tapahtumassa.

Avoimet Puutarhat – tapahtuma laajenee vuosi vuodelta ja kerää yhä enemmän yleisöä. Loviisan Puutarhayhdistys haluaa tänä vuonna nostaa esiin viherympäristöjen merkityksen asukkaiden hyvinvointiin.   Kasvavien nuorten vastustuskyky on tutkimusten mukaan heikentynyt. Epäillään, että syynä tähän on puutteellinen kosketus luontoon. Yhdistys on lausunnossaan koskien Loviisan kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa tehnyt ehdotuksia miten kaupungin viherympäristöjä voitaisiin tehdä monipuolisemmiksi.

Tärkeänä osana avoimia puutarhapäiviä ovat asiantuntijaluennot, joita järjestetään puutarhoissa tai luentosaleissa. Sekä puutarhavierailut ja luennot ovat yleisölle maksuttomia.

Yhdistyksessä on tänään 78 jäsentä, hallituksen puheenjohtajana toimii puutarhateknikko Gunilla Törnblom.

Lovisa Trädgårdsförening r.f.
Lovisa Trädgårdsförening är en av stadens äldsta föreningar, grundad år 1947. Föreningen fyllde sålunda 70 år senaste år. Detta firades med en gemensam utfärd till Nordiska trädgårdsmässan i Stockholm och en festmiddag åt medlemmarna.
År 1947 sammankallade trädgårdsmästarna O.L.Sirén och O.Virtanen sina yrkesbröder och andra trädgårdsintresserade personer till ett möte och trädgårdsföreningen grundades. Aktuella föreläsningar för föreningens medlemmar och publik hörde från första början till verksamheten, likaså utfärder till intressanta trädgårdar och mässor. Evenemanget Öppna Trädgårdar i Lovisa startade i slutet av 2000-talet när några trädgårdar öppnade sina portar. I dag är 18 trädgårdar med i evenemanget.
Evenemanget Öppna Trädgårdar blir större och samlar mera publik år för år. Lovisa Trädgårdsförening vill i år lyfta fram grönområdenas betydelse för invånarnas välbefinnande. Enligt undersökningar har de ungas motståndskraft blivit svagare. Man misstänker att den förminskade kontakten med naturen kan vara en orsak. Föreningen har i sitt utlåtande gällande Lovisa stads plan för välbefinnandegjort framställningar om hur stadens grönområden kunde göras mångsidigare.
En viktig del i evenemanget är de öppna expertföreläsningarna som ordnas i trädgårdarna och i olika föreläsningssalar. Både besöken i trädgårdarna och föreläsningarna är avgiftsfria.
Medlemsantalet i föreningen är i dag 78, föreningens ordförande är trädgårdstekniker Gunilla Törnblom.

Yhteystiedot / Kontaktinfo

 

 

 • Anneli Sjöholm

 • 044 2582064

 • anneli.sjoholm@sulo.fi

 

 • Markku Pulkkinen

 • 046 8104560

 • markku@kuninkaanlampi.fi

 • info@avoimetpuutarhatloviisa.fi